موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار مالی حسابان

نرم افزار مالی حسابان

 

علاوه بر سطوح حسابها، سرفصلی در نظر گرفته شده که به صورت کد یونیک (آزاد) می توان حساب خود را تعریف نمود . …

حسابداری مالی :

• سطوح حساب شناور( نامحدود ) – ساختار درختی کدها جهت ویرایش

• تعریف سرفصلهای مرتبط با سطوح (یونیک)، مراکز هزینه و پروژه

• ثبت سند، ویرایش و حذف آن- شرح های آماده در صدور سند

• امکان ورود به گزارشات دفاتر در اسناد حسابداری

• ذخیره موقت، قطعی کردن و دائمی نمودن اسناد

• کپی، ادغام و ابطال اسناد

• ذخیره سند در فایل و بازیابی آن، چاپ گروهی اسناد

• تصحیح سطوح و سرفصلها بصورت گروهی

• تهیه و چاپ گزارشات دفاتر روزنامه، سطح( کل و معین و… ) سرفصل ( کدهای یونیک ) سطح و سرفصل با امکان ورود به سند و ویرایش آن

• تهیه و چاپ ترازهای آزمایشی، سود و زیان، ترازنامه با امکان ورود یه دفاتر و تصحیح آن

• استفاده از فیلترهای گوناگون ( بصورت انتخابی یا گروهی ) در تهیه گزارشات دفاتر و ترازها

• امکان گزارش گیری از یک دوره خاص ( بدون نیاز به عوض کردن دوره) و گزارشات تجمیعی چندین دوره در یک گزارش و جمع بند نمودن آنها و یکی کردن براساس شماره و یا تاریخ

• خروجی به RTF, TEXT,PDF, HTML, EXCEL تبدیل گزارشات به انواع نمودارها

• صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و سود وزیان به تفکیک پروژه و مرکز هزینه، بستن حسابها و انتقال اطلاعات به دوره بعد

• انتقال اطلاعات بین دو SERVER (بصورت تلفنی، شبکه محلی و شبکه اینترنت)

• تعریف سطح دسترسی کاربران به بخشهای مختلف نرم افزار