موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

مهرزاد بسپارپیشرو در تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری

زمینه های تخصص
  • تولید قطعات لاسـتیکی مورد مصرف در صنعت خودرو
  • تولید قطعـاتی که در کابلهای کنترل خودرو ، دسـته سیم خودرو ، چراغهای خودرو و مجموعه های جلوبندی خودرو مورد مصرف قرار میگیرد و …
افتخارات
  • کارآفرین برتر استانی در سال ۸۹
  • دریافت یادمان همایش سراسـری کارفرمایان کارآفـرین نمونه در سال ۹۳

درباره شرکت:

شـرکت مهـرزاد بســپار بر مبنای خط مشی کیفیت خود و با اعتقادی راسخ به کارآفرینی ، بهبود مستمر ، توسعه پایدار و جلب رضایت جامعه ، در سال ۱۳۸۵ تاسیس و با پشتوانه پانزده سال دانش و تجربه مدیریت خود و با بکارگیری پرسنل آموزش دیده و ماهر فعـالیت خود را در تولید قطعــات لاستیکی خودرو آغاز نمود.
این شرکت کیفیت محصولات خود را با سیستمی که بر اساس خواسـته های نظـام کیفیت ISO9001:2008 تدوین شـده است ، تضـمین میکند و با حفظ سه عامل اصلی کیفیت ، قیمت و تحویل بموقع مناسب توانسته رضایت مشتریان خود که عمدتاً مجموعه سازان خودرو میباشند را بدست آورد.
دراین راسـتا مدیریت این شـرکت با توجه به افزایش اشـتغال در جهت کاهش دردهای جامعـه در سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان کار و رفاه اجتمـاعی بعنوان کارآفـرین برتر اسـتانی انتخـاب گردید و تندیس کارآفــرینی دریافت نمود. در ادامه در سال ۱۳۹۳ بدلیل صیـانت از نیروی کار ، ارتقاء معیشت و جلب رضـایت کارگران در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه مورد تقدیر و تشکر سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و موفق به دریافت یادمان همایش سراسـری کارفرمایان کارآفـرین نمونه گـردید.

حساب رایانه

  • مشهد،جاده فریمان ، ابتدای جاده خواجه مراد حاشیه اتوبان ، جنب شرکت ایزونام
    www.mehrzadbaspar.com
  • ۰۵۱۳۸۸۰۱۱۲۴