موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تعدیل قرارداد به چه معنا است؟

تعدیل قرارداد چیست و در چه مواردی انجام میشود؟

. پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم
هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد ” تعدیل قرارداد ” آمده است. تعدیل در عبارت » ازروی عدالت یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا میکند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش میرود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر میکند…

ادامه مطلب در فایل زیر دنبال کنید.

 تعدیل قرارداد به چه معنا است؟دیدگاهتان را بنویسید