موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

تعلیق قرارداد به چه معنا است؟

تعلیق انواعی دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.

۱ .اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «میخرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.

۲ .گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود ،اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی آید..

ادامه مطلب در فایل زیر دنبال کنید.

 تعلیق قرارداد به چه معنا است؟دیدگاهتان را بنویسید