موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار فروش حسابان

نرم افزار فروش حسابان

 

با توجه به ارتباط  بین نرم افزار انبار و فروش ، لیست انبارهایی که ماهیت قابل فروش دارند بصورت اتومات در نرم افزار فروش وارد می گردند .

فروش :

• خواندن اطلاعات کالاهای قابل فروش از سیستم انبار

• تشکیل پرونده مشتریان و ارتباط با سیستم مالی

• تعریف مناطق فروش

• تعریف ویزیتور ( واسطه فروش )

• تخصیص واسطه ها به مناطق

• ثبت پیش فاکتور، فاکتور فروش، سفارش فروش، قرارداد فروش

• ثبت اتوماتیک حواله انبار بعد از صدور فاکتور و کسر از موجودی انبار

• صدور یادداشت سند و ارسال به حسابداری مالی جهت صدور سند

• تهیه گزارشات و نمودارهای ماهانه کالا و عملکرد مشتریان

• تعریف سطح دسترسی کاربران به بخشهای مختلف نرم افزار