موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

جواز تاسیس عبارتست از جوازی که وزارت صنایع بمنظور براه انداختن یک بخش تولیدی صادر میگردد . شرکت ها و افراد اعم از حقیقی و حقوقی قادرند تا این جواز تاسیس را دریافت کنند مشروط بر اینکه آن شخصی که قصد تاسیس یک بخش تولیدی مانند کارخانه را دارا باشند. نخستین گام در راه اندازی یک کارخانه تولیدی اخذمجوز تاسیس است.

نکات قابل توجه در خصوص جواز تاسیس :

لازم است بدانید که جواز حقیقی و حقوقی شبیه به یک دیگر هستند و فرقی در آن ها نمایان نمیشود لیکن اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان جهت صنعت مذکور گرفته شود ترجیح بر این است که حقوقی باشد.

پس از اخذ جواز تاسیس، متقاضی قادر است تا معرفی نامه زمین را برای شهرک صنعتی و هم از موسسه مذکور اخذ نماید. اگر متقاضی مایل باشد این موسسه می تواند در رابطه با دریافت وام از بانک هاجهت تولید نیز خدماتی را ابراز نماید.

جهت دریافت جواز تاسیس بایستی یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کل در آن قید شده به همراه داشت .

جواز تاسیس در دو قالب حقیقی ( شخص) و حقوقی ( شرکت) صادر شده و اعتبار آن بمدت یکسال میباشد .

جواز تاسیس فقط یک جواز جهت شروع فعالیت، تاسیس و راه اندازی مکان بوده و فاقد اعتباری دیگر است .

جواز تاسیس به طور معمول در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها صادر میگردد

مراحل و زمان‌بندی صدور جواز تاسیس :

ورود به سامانه صدور جوازهای صنعتی و معدنی

ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبورتوسط پست الکتریکی

ورورد به سامانه صدور جوازهای صنعتی و معدنی

کامل نمودن فرم درخواست جواز تاسیس

بررسی کردن توسط کارشناسان اداره برنامه‌ریزی

تادیه هزینه صدور و ارائه اصل مدارک

صدور جواز تاسیس :

مقصود از کد آیسیک ISIC همان کدی میباشد که در سیستم جامع وزارت صنعت و معدن محصولات گوناگون قابل تشخیص بوده و چنانچه محصولیدارای کد آیسیک در سیستم نباشد باید قبل از اخذ جواز تاسیس نسبت به تخصیص کد جدید برای آن محصول نیز اقدام کرد.

– اطلاعات درج شده در جواز تاسیس بنابر اطلاعات تهیه شده درطرح توجیهی ارائه شده به سازمان صنعت و معدن وتجارت استان است که قبل از صدور جواز تاسیس توسط کارشناسان سازمان مربوطه تایید شده است.


بنابر قوانین جاری فعالیت در هریک از شاخه های صنعتی جز صنایع غذایی باید طبق قانون در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری محدوده شهر تهران باشد.

– یک سری از امتیازهای اخذ این جواز عبارتند از:خرید زمین در یکی از شهرکهای صنعتی مصوب استان تهران به قیمت دولتی و پرداخت ۳۰% نقد و ۷۰% اقساط سی ماهه –

– ثبت برند برای محصولات مورد نیاز در اداره ثبت علائم تجاری

– شرکت کردن در نمایشگاههای داخلی تا زمان اخذ پروانه بهره برداری

انتفاع از تسهیلات دولتی (بعد از تایید شدن از سوی سازمان صنعت و معدن و بانک عامل) با سود دولتی و بازپرداخت بلند مدت و…

پرسشهای ذیل درخصوص جواز تاسیس :

• زمانی که برای پروسه اخذ جواز تاسیس طی میشود چقدر است؟

که این مدت زمانی اغلب به مدت ۱۴ روز میباشد

• هزینه های پرداختی جهت اخذ جواز تاسیس چقدر است؟

هزینه پرداختی جهت تاسیس یک بخش صنعتی به مبلغ یک و نیم میلیون تومان میباشد.

• جواز تاسیس به اسم چه شخصی بایستی ثبت گردد؟

چنانچه قصد اخذ جوازتاسیس را دارید بایستی معلوم نمایید که قرار است بخش صنعتی برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود. چنانچه که که تحت شرکت خاصی است، به شکل حقوقی و در بقیه موارد به شکل حقیقی صادر می شود.

• مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقیقی چیست ؟

چنانچه که متقاضی شخص خاصی باشد بایستی بمنظور اخذ جواز تاسیس کپی شناسنامه و اصل کارت ملی خود را به همراه داشته باشد

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس حقوقی چیست؟

چنانچه قصدمان این باشد که جواز برای یک شخص حقوقی صادر شود، بایستی کپی شناسنامه مدیر عامل را نیز به همراه کارت ملی وی به همراه داشته باشید. آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت نیز از الزامات اخذ جواز تاسیس به حساب می آید