موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

طرح توجیهی چیست :

طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

اهداف طرح توجیهی :

طرح توجیهی می تواند برای بدست آوردن اهداف گوناگونی نگارش و تدوین گردد از جمله:

۱- طرح توجیهی به صورت شخصی و جهت تصمیم گیری درون سازمانی.

۲- طرح توجیهی برای گرفتن تسهیلات و یا جذب سرمایه گذار.

۳- طرح توجیهی جهت اخذ مجوز و پروانه طرح.

۴- طرح های توجیهی جهت اخذ زمین از بخش های دولتی.

۵- طرح توجیهی جهت گسترش کسب و کار

تهیه طرح توجیهی :

به طور کلی هر طرح توجیهی دارای چهار بخش اصلی است که باید توسط فرد متقاضی یا مشاور مورد تایید تکمیل گردد:

۱. بخش سابقه متقاضی :در این بخش به معرفی متقاضی و سوابق ثبتی و مدیریتی وی اشاره خواهد شد.

۲. بخش مطالعه بازار (Market Study ) :هدف از این بخش ارائه نمایی کلی از محصولات طرح و سپس برآورد اندازه بازار می‌باشد. بخش مطالعه بازار به دو بخش کلی قابل تقسیم است:

– بخش توضیحات: در این بخش باید ابتدا موضوع طرح و محصول به صورت کلی معرفی گردد و جهت ورود به بحث عرضه و تقاضا دید کلی از محصول و کاربردهایش به مطالعه کننده طرح داده شود.

– بخش تحلیل عرضه و تقاضا: در این بخش ابتدا می‌بایست نسبت به تعریف دقیق محصول یا خدمت اقدام گردد. سپس با استفاده از روشهای مختلف مانند مصرف سرانه نسبت به برآورد تقاضای فعلی و پیش بینی

میزان تقاضای محصولات طرح در آینده اقدام می شود و با انجام مراحل فوق اختلاف میان عرضه و تقاضای محصول برای دوره کوتاه مدت آینده (حدود ۵ سال آینده) که طرح حاضر به بهره‌برداری می‌رسد، برآورد می‌گردد.

۳. توجیه پذیری فنی معادل واژه انگلیسی( Technical Feasibility ): هدف اصلی از بخش فنی برآورد ۴ پارامتر زیر می‌باشد که به عنوان ورودی‌های اصلی در بحث تصمیم‌گیری سودآوری پروژه مطرح هستند.

– ظرفیت سنجی

– برنامه تولید و فروش

– برآورد سرمایه گذاری

– برآورد هزینه‌های سالانه

۴. بخش ارزیابی مالی معادل واژه انگلیسی Financial Analysis : در این بخش برخی از شاخص‌های با اهمیت از جمله نرخ بازده داخلی، دوران بازگشت سرمایه، تحلیل حساسیت نرخ بازده نسبت به تغییرات سه آیتم

اصلی یعنی سرمایه‌گذاری، فروش و هزینه‌ها و شاخص‌های مالی پروژه گزارش می‌شود.