موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار انبار حسابان

نرم افزار انبار حسابان

 

در این نرم افزار انبارهای مورد نیاز بصورت مستقل تعریف میشوند و هیچ محدودیتی در تعداد برای تعریف انبار وجود ندارد  .

 

انبار (خرید و فروش) :

• تعریف انبارهای متعدد و ارتباط با سیستم مالی ( امانی و غیرامانی )

• تعریف گروههای کالا در ۳سطح گروه، طبقه، کلاس و ارتباط با سیستم مالی

• پرونده کالا و ارتباط با سیستم مالی

• تعریف فرمولاسیون کالا ( خروج اتوماتیک مواداولیه ) جهت تولید ( کالای مرکب )

• تفکیک عملیات مقداری و ریالی انبار

• کنترل کیفیت کالا، ثبت رسید موقت کالا و رسید قطعی

• صدور حواله انبار، برگشت به انبار، برگشت از انبار

• صدور حواله انبار به انبار، درخواست خرید

• انبار گردانی ۱ و ۲ و ۳

• تهیه گزارشات و نمودارهای ماهیانه کالا ( مقداری ) ، طرف حسابها ( ریالی )

• صدور یادداشت سند و ارسال به سیستم حسابداری مالی جهت صدور سند

• پیگیری ثبت اسناد مالی صادر شده برای فرمهای ثبت شده در انبار

• استفاده از روش میانگین و استاندارد جهت نرخ گذاری کالا

• تعریف سطح دسترسی کاربران به بخشهای مختلف نرم افزار