موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار حسابدار

حسابدار  ( تلفیقی مالی ، خزانه ، انبار، فروش ) :

 

• سطوح حساب شناور( نامحدود)- ساختار درختی کدها جهت ویرایش

• تعریف سرفصلهای مرتبط با سطوح (یونیک)، مراکز هزینه و پروژه

• ثبت سند، ویرایش و حذف آن- شرح های آماده در صدور سند

• امکان ورود به گزارشات دفاتر در اسناد حسابداری

• ذخیره موقت، قطعی کردن و دائمی نمودن اسناد

• کپی، ادغام و ابطال اسناد

• ذخیره سند در فایل و بازیابی آن، چاپ گروهی اسناد

• تصحیح سطوح و سرفصلها بصورت گروهی

• تهیه و چاپ گزارشات دفاتر روزنامه، سطح(کل و معین و…) سرفصل (کدهای یونیک) سطح و سرفصل با امکان ورود به سند و ویرایش آن

• تهیه و چاپ ترازهای آزمایشی، سود و زیان، ترازنامه با امکان ورود یه دفاتر و تصحیح آن

• استفاده از فیلترهای گوناگون ( بصورت انتخابی یا گروهی) در تهیه گزارشات دفاتر و ترازها

• امکان گزارش گیری از یک دوره خاص ( بدون نیاز به عوض کردن دوره) و گزارشات تجمیعی چندین دوره در یک گزارش و جمع بند نمودن آنها و یکی کردن براساس شماره و یا تاریخ

• خروجی به RTF, TEXT,PDF, HTML, EXCEL تبدیل گزارشات به انواع نمودارها

• صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و سود وزیان به تفکیک پروژه و مرکز هزینه، بستن حسابها و انتقال اطلاعات به دوره بعد

• انتقال اطلاعات بین دو SERVER (بصورت تلفنی، شبکه محلی و شبکه اینترنت)

• تعریف سطح دسترسی کاربران به بخشهای مختلف نرم افزار