موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نرم افزار مدیریت حسابان

نرم افزار مدیریت حسابان

 

در این نرم افزار امکان تهیه تراز از اطلاعات وارد شده  در اختیار کاربر قرار می گیرد که ….

مدیریت :

• ارائه گزارشات کلیه سیستم های حسابان بصورت کامل

• طراحی، تهیه و چاپ گزارشات متعدد و نامحدود تلفیقی از مجموعه نرم افزارهای حسابان