موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

برخورداری از دانش و تکنولوژی روز جهانی و تجربه موفق تولید نرم افزار ما را برآن داشت تا تولید نرم افزارهای مالی و مدیریتی حسابان ((windows)) را در دستور کار قرارداده و تولید آن را از سال ۱۳۸۰ به ثمر نشانیم .
امروزه فعالیت مستمر و توسعه مدیریت تحقیقات حساب رایانه ، کاربران بیشمار نرم افزارهای مالی و مدیریتی حسابان (Windows) را خشنود نموده و دستیابی به بازارهای بزرگ انفورماتیکی را در دسترس ما قرار داده است .
مجموعه نرم افزارهای مالی و مدیریتی حسابان (Windows) با بیش از ۱۱ عنوان نرم افزار در زیر مجموعه خود توانسته خواسته های متنوع و متعدد کاربران را تحت پوشش قرارداده و ضمن برخورداری از امکانات تکنولوژی سطح بالای جهانی ، راهکار مناسبی را برای مدیران موفق آتی فراهم آورد .
-مجموعه نرم افزار های حسابان (Windows)
-نرم افزار حسابداری ویژه (حسابان)
-نرم افزار حسابداری مالی+خزانه (حسابان) For Windows


مشاهده محصولات
.

نرم افزارهای مالی و مدیریتی حسابان (FOR WINDOWS)

منشور اخلاقی

روابط گر که بر اخلاق باشد                      صمیمیت فزون گردد به افراد

منشور اخلاقی خدمات مالی و کامپیوتری حساب رایانه بیانگر اصول ارزش های پایدار و محوری آن در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع مرتبط با حرفه آنان است و هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه مشتریان و کارمندان می باشد.
امروز نیاز به آیین اخلاق حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به ورود آن در کلیه حوزه ها و تاثیر گذاری آن بر ابعاد مختلف جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و…. بیش از گذشته احساس می گردد و پیشرفت ها و دستاوردهای این حوزه طی سال های اخیر و ادامه روند پر شتاب آن در آینده رشد و گسترش شگفتی آوری را همراه داشته و خواهد داشت.
ما اعضاء خدمات مالی و کامپیوتری حساب رایانه بر اساس ارزش های اعتقادی خود، در انجام وظایف و مسئولیت های حرفه ای پایبندی و تعهد خود را نسبت به ارزش های ذیل اعلام داشته و رعایت آنها را نیز ضروری می دانیم:

صداقت

در انجام خدمات حرفه ای خود صادق و درستکار هستیم.

خدمت حرفه ای

در انجام خدمات حرفه ای خود بیطرف بوده و اجازه نخواهیم داد تا هیچ گونه پیشداوری ، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران بیطرفی‏مان را در ارائه خدمات حرفه ای تحت تاثیر قرار دهد.

 

امانت داری

امانت داری جزء اصول اعتقادی ما می باشد و بر این اساس اطلاعات محرمانه ای را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آوریم بدون مجوز صاحب اطلاعات، استفاده یا افشا نخواهیم کرد، مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق یا مسئولیت آن را داشته باشیم.

 

جدیت در کار

از صلاحیت حرفه ای و تخصصی لازم در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده و خدمات حرفه ای خویش را با دقت ،شایستگی و جدیت انجام خواهیم داد.

تلاش در راستای تحقق توسعه پایدار

همواره موظف به ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه ای می باشیم و برای دستیابی به آخرین تحولات حوزه کسب و کار خود در سطح معیارهای پیشرفته جهانی و در راستای تحقق توسعه پایدار، تلاش خواهیم نمود.

رفتار و عمل تخصصی

به گونه ای رفتار و عمل می کنیم تا این حوزه را به سطح بالایی از شهرت، دانش و تخصص رسانده و از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار این حوزه را خدشه دار کند پرهیز خواهیم نمود.

ارتقاء فرهنگ ایرانی

بر اساس ماهیت کار خود همواره منافع ملی و حفاظت از سلامت جامعه و ارتقاء فرهنگ ایرانی را بر منافع خود و مشتریان ترجیح خواهیم داد.

فرهنگ استفاده بهینه از منابع و سرمایه های کشور

در ارائه خدمات حرفه ای خود فرهنگ استفاده بهینه از منابع و سرمایه های کشور را مورد توجه قرار خواهیم داد.

عدم سوء استفاده از توان مشتری

اعضاء سازمان نظام صنفی به هیچ وجه نباید از توان مشتریان در جهت منافع خود سوء استفاده نمایند.

 

عدم سوء استفاده از کم اطلاعی مشتری

اعضاء سازمان نظام صنفی نباید از کم اطلاعی مشتریان در تعریف نیاز خود و یا ضعف مشتری در کنترل کیفی کار، سوء استفاده نمایند.

مقاومت در برابر برخورد رفتار غیرکارشناسانه و غیرمعقولانه مشتریان

اعضاء سازمان نظام صنفی در صورت برخورد غیرکارشناسانه و غیرمعقولانه مشتریان در رابطه با تایید کارهای انجام شده که ‏مسئولیت و اختیارات حرفه ای ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد، باید مقاومت کرده و تسلیم نگردند.