موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

نمایندگان

نمایندگان فروش محصولات حساب رایانه

ردیف نام شرکت نام نماینده استان شهر  تلفن
 ۱. یاران پویا آقای باستانی خراسان رضوی مشهد مقدس ۰۹۱۵۵۱۸۱۴۳۷
۲. موسسه فرنود محاسب آقای شیبانی خراسان رضوی مشهد مقدس ۰۹۱۵۳۱۱۹۸۲۶
۳. آقای حمید سماعی آقای حمید سماعی خراسان رضوی مشهد مقدس  ۰۹۱۵۵۱۴۳۹۲۹
۴. فراسا رایانه آقای محمدی خراسان رضوی مشهد مقدس  ۰۵۱۳۶۰۶۹۱۱۲
۵. آقای حسن زاده آقای حسن زاده خراسان رضوی مشهد مقدس  ۰۹۱۵۹۹۲۸۲۸۰
۶. آقای نقوی آقای نقوی خراسان رضوی مشهد مقدس
۷. شرکت حساب رایانه پارس آقای فیضی خراسان رضوی نیشابور ۰۵۱۴۳۳۳۹۴۹۴
۸. سرکان آقای جامی خراسان جنوبی تربت جام  ۰۵۲۸۲۲۲۶۲۵۴
۹. پولادین آقای نجات خراسان جنوبی بیرجند  ۰۹۱۵۵۶۱۹۵۷۵
۱۰. آقای علی اکبر صفری آقای علی اکبر صفری خراسان جنوبی بیرجند  ۰۹۱۵۱۶۳۶۴۶۶
۱۱. آقای کرامتی آقای کرامتی خراسان جنوبی نهبندان
۱۲. فجر امید فردوس آقای آزمایش خراسان جنوبی فردوس  ۰۹۱۵۳۳۵۶۰۴۱
۱۳. آقای تیموری آقای تیموری خراسان جنوبی خواف
۱۴. سیمان قائن آقای فرزانه خراسان جنوبی قائنات  ۰۹۱۵۷۹۲۷۹۲۰
۱۵. آقای محمدی آقای محمدی خراسان شمالی بجنورد  ۰۹۱۵۵۰۷۶۰۸۱
۱۶. شرکت رادرایانه آقای راد منش تهران تهران
۱۷. شرکت رایان حساب آقای رامین خسروی لرستان خرم آباد
۱۸. آقای شعبانی آقای شعبانی سمنان سمنان
۱۹. نورد اهواز آقای کفیلی خوزستان اهواز  ۰۶۱۳۳۳۱۰۲۹۱
۲۰. تردینه صمیمی آذربایجان غربی تبریز  ۰۴۱۳۴۳۰۸۳۴۵
۲۱. کالا رسان کالا رسان کیش کیش ۰۲۱۵۷۸۹۸۰۰۰
۲۲. ضرغام بار ضرغام بار هرمزگان بندر عباس  ۰۷۶۳۳۵۵۶۱۶۱
۲۳. تکنو حساب اردکان فتوحی یزد یزد – اردکان  ۰۳۵۳۲۲۵۳۶۲۹