موسسه خیریه توانبخشی همدم فتح المبین

بیمه حقوق مالیات حقوق

بیمه حقوق به مانند مالیات، جزئی از کسورات قانونی محسوب می شود که کارفرما وظیفه دارد هر ماه طبق قانون آن‌ها را از حقوق کارکنان و کارگران خود کسر کند و به سازمان های مربوطه پرداخت کند.

به هر صورت این کارفرما است که مسئول پرداخت بیمه حقوق و مالیات است که از جمله مهم‌ترین کسورات در حقوق به حساب می آیند البته بیمه حقوق و مالیات که از حقوق کسر می شوند باید طبق قانون باشد و بیشتر و کم تر از مقدار تعیین شده نمی توان کسورات گفته شده را لحاظ کرد.

میزان مالیات بر حقوق هر ساله از سوی هیئت دولت تعیین می شود و پرداخت آن به وزارت اقتصاد و دارایی است، اما پرداخت بیمه حقوق به تامین اجتماعی می باشد. موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات در مواردی با هم مشترک هستند و در برخی موارد نیز با هم تفاوت‌هایی را دارند.

بیمه حقوق چیست؟

پیش از پرداختن به موارد و مزایای مشمول بیمه حقوق به تعریف بیمه حقوق می پردازیم. همه کسانی که طبق قرارداد مشخص و تابع نهادهای قانونی در شرکت، کارخانه، اداره و … مشغول کار می باشند دارای بیمه هستند. برای بیمه کردن این افراد مبلغی را کارفرما از حقوق کارکنان و کارگران خود کسر می کند و چون کارفرما هم بابت بیمه سهمی دارد آن را هم اضافه می کند و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. طبق قوانین، بیمه حقوق برای دستمزدی که کارگران دریافت می کنند سی درصد است که خدمات مختلفی را شامل می شود.

بیمه حقوق برای چه خدماتی پرداخته می شود؟

همان طور که گفته شد حقوقی که به کارگران پرداخت می شود ۳۰% آن مشمول بیمه است که به ترتیب شامل موارد ذیل می شود: برای بازنشستگی و فوت بعد از آن دوازده درصد در نظر گرفته می شود، برای فوت پیش از بازنشستگی دو درصد در نظر می گیرند، برای کارافتادگی چهار درصد شامل می شود، برای درمان نه درصد و برای بیکاری نیز سه درصد در نظر می گیرند.

از کل سهم بیمه ای که پرداخت می شود، هفت درصد برای بیمه شده و بیست و سه درصد نیز شامل کارفرما می شود در ادامه به موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه خواهیم پرداخت.

مزایای مشمول بیمه حقوق در سال ۱۴۰۱ چیست؟

موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه بسیار متعدد است و موارد مختلفی را شامل می شود، همه وجوه و مزایایی که چه به صورت نقدی و غیر نقدی تحت هر عنوان به کارگران و کارکنان پرداخت می شود می تواند از موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه باشد؛ این موارد مشمول بیمه حقوق می تواند تحت عناوینی مثل مزد، دستمزد، کارمزد، کارآموزی و… باشد، به طور کلی پرداختی های ذیل جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه هستند:

 • مزد، حقوق و دستمزد
 • مزایای شغلی مستمر و فوق‌العاده
 • بابت اضافه کار
 • حق‌الزحمه
 • شیفت کاری
 • کار در شب و کشیک فوق‌العاده
 • فوق‌العاده برای کارهای سخت و زیان آور
 • حق مربوط به حضور در جلسات
 • مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی
 • کمک هزینه مسکن
 • پاداش مستمر
 • هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می شود
 • دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند.
 • دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود.)

خدمات ذیل جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق نیستند ( موارد معاف از حق بیمه)

در این بین خدماتی نیز برای کارکنان و کارگران ارائه می شود که جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق نیستند این خدمات عبارتند از:

 • بازخرید مربوط به ایام مرخصی
 • هزینه عائله مندی
 • پرداختی های عیدی
 • هزینه های سفر و ماموریت فوق‌العاده
 • حق شیر
 • ما به التفاوتی که به ازای کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری پرداخت می شود.
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق التضمین
 • مزایایی که برای پایان کار پرداخت می شود
 • خسارت های مربوط به اخراج از کار
 • پاداش های مربوط به افزایش تولید (در شرایطی که بیشتر از حقوق ۲ ماه در طول سال پرداخت نشود)

مالیات حقوق چیست؟

مالیات بر حقوق نیز مانند بیمه حقوق یکی از کسورات قانونی محسوب می شوند که کارفرما موظف است آن‌ها را از حقوق کارگران کسر کند، میزان مالیات بر حقوق هر ساله از سوی هیئت دولت تعیین می شود و پرداخت آن به وزارت اقتصاد و دارایی است، اما پرداخت بیمه حقوق به تامین اجتماعی می باشد. موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات در مواردی با هم مشترک هستند و در برخی موارد نیز با هم تفاوت‌هایی را دارند.

موارد مشمول مالیات حقوق در سال ۱۴۰۱ چیست؟

در ادامه به منظور این که تفاوت های بین موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق را بیشتر متوجه شوید به موارد مشمول مالیات اشاره خواهیم کرد، این موارد از مجموعه دریافتی‌هایی که یک کارگر دارد کسر می شود که شامل موارد زیر هستند:

 • مزد، حقوق و دستمزد
 • حق اولاد
 • اضافه کاری
 • خواروبار
 • دریافتی های مربوط به عیدی
 • فوق العاده‌هایی که برای بدی آب و هوا پرداخت می شود.
 • هزینه مربوط به سفر و ماموریت فوق‌العاده
 • کمک هزینه عائله مندی
 • پاداش های مربوط به آخر هر سال
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • کمک هزینه ای که برای مسکن و خواربار در دوران بیماری پرداخت می شود.
 • خسارت مربوط به اخراج از کار

جدول موارد مشمول بیمه و مالیات

در جدول زیر به طور کامل موارد مشمول و غیر مشمول بیمه و مالیات حقوق را درج کرده ایم که میتوانید با هم مقایسه کنید.

عنوان مالیات بیمه
حقوق اصلی (ثابت) * *
اضافه کار * *
فوق العاده بدی آب و هوا * *
محرومیت از تسهیلات زندگی * *
فوق العاده محل خدمت * *
فوق العاده مرزی * *
فوق العاده شرایط محیط کار * *
نوبت کاری * *
فوق العاده کشیک * *
فوق العاده جذب * *
مزایای ارزی * *
ایاب و ذهاب * *
حق خوار و بار * *
حق امضاء * *
حق باجه * *
حق سرپرستی * *
حق مدیریت * *
حق خزانه * *
حق سرایداری * *
حق حسابرسی * *
حق پاسداری * *
حق نمایندگی بیمه * *
حق ترانسپورت و سرویس * *
حق دیپلم * *
برودت (بدی آب و هوای سردخانه) * *
حق فنی * *
حق انبارداری * *
حق شیفت * *
حق یک وعده غذا * *
حق پول نهار و شام * *
فوق العاده نگهبانی * *
فوف العاده کشیک * *
حق ثابت * *
حق افزایش بهره وری تولید * *
حق تولید * *
حق کمیسیون فروش * *
جمعه کاری * *
جیره نقدی * *
مزایای نقدی * *
پول صبحانه * *
مزایای تولید * *
کارمزد * *
فوق العاده محل خدمت * *
پول اتوبوس (غیر از خرج خرید ( * *
فوق العاده سیاری * *
حق آنکال * *
حق آکورد (تولید) * *
فوق العاده کیلومتری * *
حق مشاوره * *
پول جارو * *
حق مسکن *
سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده * *
مسکن با اثاثیه * به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه
مسکن بدون اثاثیه *
اتومبیل اختصاصی با راننده *
اتومبیل اختصاصی بدون راننده *
عیدی سالانه یا پاداش آخر سال * در صورتیکه بیش ار دو بار باشد
سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران *
تغذیه *
پول شیر *
حق تأهل *
حق عیال *
حق اولاد *
پول لباس کار *
بهای صابون *
کسری انبار *
فوق العاده اشتغال خارج از کشور *
اشتغال مأمورین در خارج از مرکز *
حق العمل کار *
هزینه سفر
فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان
خانه های کارگری
وجو حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان
بازخرید خدمت و خسارت اخراج
هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن(  –
باز خرید مرخصی
حقوق بازنشستگی
وظیفه و مستمری و مستمری وراث

 

 دیدگاهتان را بنویسید